วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ทำเนียบ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยชีวิต รุ่น ที่ 1


ผองเพื่อนรุ่น 1 สหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ศูนย์ นครศรีธรรมราช

2 ความคิดเห็น:

นิภา บุญทอง กล่าวว่า...

คิดถึงนักศึกษาทุกคนคะ

joy กล่าวว่า...

หวัดีคะ
อยากรู้จักพี่ๆทุกคนคะ เรียนอยู่ปี3คะ

น.ส.พ.อิทธิเดช วิเชียรรัตน์

น.ส.พ.อิทธิเดช วิเชียรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ในเครืออิทธิเดชกรุ๊ป ประธานรุ่น 1

อภิวัฒน์ ไชยเดช

อภิวัฒน์ ไชยเดช
รับใช้ประชาชน

ขวัญใจ ชูมณี( หมออ้วน)

ขวัญใจ ชูมณี( หมออ้วน)
หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านเปี๊ยะเนิน

สุดา ไพศาล(สาวใหญ่)

สุดา ไพศาล(สาวใหญ่)
นักวิชาการสาธารณสุข

ณรงค์ ศรีวารินทร์

ณรงค์ ศรีวารินทร์
ข้าราชการครู

อวยพรทิพย์ ศรีเจริญ (พร)

อวยพรทิพย์ ศรีเจริญ (พร)
กำนันตำบบางศาลา อำเภอปากพนัง

สุมณทินี สมัครพงศ์ (สาคร)

สุมณทินี สมัครพงศ์ (สาคร)
ข้าราการครู

บุญรัก สงทิพย์ (โหลย)

บุญรัก สงทิพย์ (โหลย)
พนักงานท้องถิ่น

อภิญญา สกุลรัตน์(ตุ๊ก)

อภิญญา สกุลรัตน์(ตุ๊ก)
ธุระกิจ

มุดาวรรณ เลื่องสนิท(มุก)

มุดาวรรณ เลื่องสนิท(มุก)
ธุระกิจ

สมเดช ปลอดทองสม(หลวงเดช)

สมเดช ปลอดทองสม(หลวงเดช)
พนักงาน ธกส.

พัชรี ทองเรือง(สาวเล็ก)

พัชรี ทองเรือง(สาวเล็ก)
พนักงานท้องถิ่น

ชุลีพร ราชเวช(ชุ)

ชุลีพร ราชเวช(ชุ)
สือมวลชน

เพ็ญศรี รัตนพันธ์ (เขียว)

เพ็ญศรี รัตนพันธ์ (เขียว)
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประหยัด กลับดี (รองหยัด)

ประหยัด กลับดี (รองหยัด)
รองนายก อบตกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่

พยอม ยางแก้ว (ยอม)

พยอม ยางแก้ว (ยอม)
ข้าราชการครู

สิริวิทย์ เสนเรือง (ครูรวม)

สิริวิทย์ เสนเรือง (ครูรวม)
ประธานประชาคม อำเภอขนอม

สุธารัตน์ ทรงสง่า(ออย)

สุธารัตน์ ทรงสง่า(ออย)
ข้าราชการครู

นางสาวแสงเดือน (ปลา)

นางสาวแสงเดือน (ปลา)
พนักงานท้องถิ่น

สมพร ปานช่วย(แข้ง)

สมพร ปานช่วย(แข้ง)
สมาชิก อบต.กรุงหยัน